Емоционална интелигентност

Социално-емоционални
компетенции за деца

Курс по социално-емоционални компетенции за деца. Ако децата ни не могат да управляват емоциите си и да градят отношения с другите, голяма част от знанията и уменията, на които учим децата си, няма да бъдат полезни. Целта на курсе е децата да се научат да разпознават емоциите (собствени и чужди), да ги регулират ефективно и да имат механизми за редуциране на стреса, гнева, разсеяността и тъжните състояния, да придобиват нужната увереност и социална осведоменост.

Курс по емоционална интелигентност за деца

Дори детето ни да има отлични оценки, да владее перфектно езици, да е страхотен атлет с талант в много направления – ако превръща гнева си в агресия, щастливата си екзалтация в разсеяност, тъгата в затвореност и депресия, а спокойствието в мързел – то няма да бъде успешно.

Уменията, от които зависят житейските успех и щастие, и способността да изграждаме здравословни взаимоотношения с останалите, се наричат социално-емоционални умения. Липсата им е най-честата причина за агресивни прояви, разсеяност, депресии, различни житейски провали и пр.

Според CASEL обучението по социални и емоционални умения е процес, чрез който децата и възрастните придобиват и ефективно прилагат знанията, нагласите и уменията, необходими за:

Уменията от сферата на Емоционалната интелигентност са ключови за постигане на успех във всяка една сфера – физическо и емоционално здраве, взаимоотношения, личностно и професионално развитие и т.н. Дългогодишни проучвания дават научни доказателства за значимостта на емоционалните и социални умения за здравето и щастието. В доклад на Световния икономически форум от последните години за десетте най-важни умения по отношение на реализацията в професионален план в бъдеще, емоционалната интелигентност заема едно от челните места.

Повишаването на нивото на емоционална интелигентност на децата е поставяне на една здрава и стабилна основа за тях, върху която те да разгърнат своя потенциал за реализация в професията, да постигнат високо ниво на личностно израстване, да създадат здрави отношения с другите хора и да изградят себеуважение и обич към себе си.

Изследванията показват, че емоционална интелигентност е ключов компонент за успеха в живота, в по-голяма степен и от коефициента за интелигентност - IQ. Колкото по-рано децата започнат да бъдат обучавани в социално-емоционални умения, толкова повече възможности за развитие имат в бъдеще. Професор Ребека Маркон (Rebecca Marcon) от университета в Северна Флорина твърди пред списание “Business Week”, че “Учениците, които са обучавани в социални и емоционални умения, се справят по-добре в училище в бъдеще”.